Etikettarkiv: kristdemokrater i svenska kyrkan

Kyrkovalet

Den 20 september är det kyrkoval.

Det är mycket som står på spel inom Svenska Kyrkan. Vi har idag en kyrkoledning som är starkt politiskt styrd. Det finns de som menar att Svenska Kyrkan är mer politiserad nu än den någonsin varit. Att Svenska Kyrkan numera är skild från staten framstår mer som en vacker tanke än som en praktisk realitet, det senaste årets utveckling kring könsneutrala äktenskap är ett exempel på detta.

Kristdemokrater i Svenska Kyrkan har som främsta fråga att reformera valsystemet inom Svenska Kyrkan. Vi vill arbeta för att införa ett renodlat personavalssystem där Svenska Kyrkans medlemmar kan rösta på de personer som de själva anser ligger närmast sin egen övertygelse. Exempelvis är det idag inte möjligt att sätta sina tre kryss på kandidater från flera olika nomineringsgrupper. Med en gemensam personvalslista blir detta möjligt.

Med ett personvalssystem blir det dessutom möjligt för den som önskar engagera sig i Svenska Kyrkan att göra detta utan att för den sakens skull engagera sig i ett politiskt parti.

Detta är en av anledningarna till att jag i höst ställer upp i valet till stiftsfullmäktige i Uppsala stift.

Dagen