Etikettarkiv: .kr

Lite fler resultat…

Nu börjar även de slutgiltiga resultaten för kyrkofullmäktige ramla in. Allt som allt ser det ut som KR går plus minus noll i antalet mandat i församlingarna i Uppsala stift. Vi ökar med två mandat i Ärentuna men tappar två mandat i Gamla Uppsala och Helga Trefaldighet.

Även i samfällda kyrkofullmäktige går vi plus minus noll. Vi tappar ett mandat i Uppsala och vinner ett i Vattholma. Däremot går vi framåt i stiftsfullmäktige och ökar från tre till fyra mandat.

Något som är roligt att se är att väljarna har utnyttjat möjligheten till personval. I Uppsala Domkyrkoförsamling, Vaksala och Ärentuna församling har personkryssen haft en avgörande betydelse. Även i stiftsfullmäktige avgjorde personkryssen.

Allt som allt är jag nöjd med denna min första valrörelse. Visserligen gick vi inte framåt totalt men vi har breddat vår bas  och utökat antalet församlingar där vi finns med i fullmäktige.

Valresultatet klart

Så var då valresultatet klart för stiftsfullmäktige i Uppsala stift. Kristdemokrater i Svenska kyrkan gör ett bra val och ökar från tre till fyra mandat.

Personligen är jag väldigt nöjd med valet då jag nu tar plats i stiftsfullmäktige. Jag vill särskilt tacka alla som röstat på mig i Uppsala och Storvreta. Tack vare era röster hamnade jag i topp i två valkretsar.

Följande personer kommer representera Kristdemokrater i Svenska kyrkan under nästa mandatperiod:

Jonathan Ekman
Samuel Nygren
Iris Denstedt Stigzelius
Bo Reinholdsson

Här finns mer information kring valresultatet.

Dagen
TV4 Uppsala
Politikerbloggen

Rösta på Kristdemokrater i Svenska kyrkan i Kyrkovalet den 20 september

I höst ställer jag upp i valet till stiftsfullmäktige i Uppsala stift samt i kyrkofullmäktige i Ärentuna församling.

Det finns många frikyrkliga som fortfarande står med i Svenska kyrkan. Jag vill uppmana er att gå och rösta i kyrkovalet och rösta på Kristdemokraterna i Svenska kyrkan. Kristdemokrater i Svenska kyrkan (.kr) är en nominieringsgrupp inom Svenska Kyrkan. .kr är ett fristående förbund med egen ledning, logga och inriktningsprogram. .kr är en nominieringsgrupp som står för klassisk kristen tro och som inte är rädda för att stå för kristna värderingar hur impopulära och kontroversiella de än må vara i dagens samhälle. .kr står för att äktenskapsbegreppet skall vara reserverat för en man och en kvinna och ifrågasätter även den nuvarande välsignelseakten för homosexuella par.

Är du fortfarande medlem i Svenska kyrkan så uppmanar jag dig; Gå och rösta på Kristdemokraterna i Svenska kyrkan den 20 september och bor du i Uppsala stift, kryssa gärna för mitt namn.

Vill du läsa mer om vad .kr står för kan du läsa mer på http://www.svenskakyrkan.kristdemokrat.se/.

Kyrkovalet

Den 20 september är det kyrkoval.

Det är mycket som står på spel inom Svenska Kyrkan. Vi har idag en kyrkoledning som är starkt politiskt styrd. Det finns de som menar att Svenska Kyrkan är mer politiserad nu än den någonsin varit. Att Svenska Kyrkan numera är skild från staten framstår mer som en vacker tanke än som en praktisk realitet, det senaste årets utveckling kring könsneutrala äktenskap är ett exempel på detta.

Kristdemokrater i Svenska Kyrkan har som främsta fråga att reformera valsystemet inom Svenska Kyrkan. Vi vill arbeta för att införa ett renodlat personavalssystem där Svenska Kyrkans medlemmar kan rösta på de personer som de själva anser ligger närmast sin egen övertygelse. Exempelvis är det idag inte möjligt att sätta sina tre kryss på kandidater från flera olika nomineringsgrupper. Med en gemensam personvalslista blir detta möjligt.

Med ett personvalssystem blir det dessutom möjligt för den som önskar engagera sig i Svenska Kyrkan att göra detta utan att för den sakens skull engagera sig i ett politiskt parti.

Detta är en av anledningarna till att jag i höst ställer upp i valet till stiftsfullmäktige i Uppsala stift.

Dagen