Etikettarkiv: Ekumenik

Besök i S:t Lars

Ikväll har jag varit på besök i S:t Lars, dvs den katolska församlingen i Uppsala. För mig var det första besöket i den församlingen.

Orsaken till kvällens besök var att jag hade läst på Bengt Malmgrens blogg att Joel Halldorf skulle hålla ett föredrag med titeln: ”Sakramentala pingstvänner och karismatiska katoliker – om oväntad släktskap och ekumeniska relationer”.

Det var även första gången jag lyssnade till Joel. Joel höll ett mycket intressant föredrag där han visade på hur de olika protestantiska väckelserörelserna genom alla tider inspirerats av de historiska kyrkorna. Joel talade också om hur William Seymours katolska uppväxt präglade den tidiga pingstväckelsen på Azuza Street där man bland annat firade nattvard två gånger i veckan.

Vi fick även höra om den Katolska karismatiska förnyelsen och om hur svårt det var för de protestantiska väckelserörelserna  att relatera till andefyllda katoliker. I vissa läger undrade man om detta var ”Djävulens bländverk” och andra tyckte att de andefyllda katolikerna skulle lämna Katolska kyrkan och bli pingstvänner.

På slutet av kvällen öppnades det upp för frågor från publiken. Några av frågorna berörde den svenska pingströrelsen, andra var intresserade av hur Bjärka-Säby fungerade. Någon i publiken menade att kristenheten i Sverige står inför bistrare tider och att tiden nu är inne att sluta bråka med varandra utan börja be om enhet.

En fråga som väcktes i mig efter föredraget är:

Vi karismatiska protestanter lyfter gärna upp våra egna uppenbarelser och gåvor. Exempelvis så har Pingströrelsen andedopet och tungotalet och Trosrörelsen har trosundervisningen. Dessa uppenbarelser verkar till en början enande genom att kristna från olika sammanhang samlas kring dessa gåvor. Efter en tid däremot blir fokuseringen på den egna gåvan så stor att den istället skapar splittring och ett nytt samfund bildas. Detta har skett gång på gång i det protestantiska lägret medan katolikerna inte verkar ha samma problem utan lyckas samla de olika inriktningarna i samma kyrka.

Vad kan vi göra för att motverka denna splittring?