Kategoriarkiv: Nyhetskommentar

Dawit Isaak och Svenska Fotbollsförbundet

Fallet med Dawit Isaak är djupt tragiskt och en personlig katastrof för den drabbade familjen.

I veckan dömdes Örgryte IS att betala 10000 kronor i böter för den banderoll klubbens supportrar hängt upp under en match mot Hammarby i juli. Banderollen hade budskapet ”Free Dawit”.

Svenska Fotbollsförbundet har en gammal regel som förbjuder alla typer av politiska budskap i samband med matcher. Orsaken till detta kan antas vara att sporten skall vara en frizon, en plats där alla är välkomna oavsett politisk ideologi eller hudfärg.

Efter beslutet att bötfälla ÖIS kommenterade disciplinnämndens vice ordförande Staffan Anderberg så här:

”Vi ansåg att detta var fråga om en manifestation, och det är klart förbjudet. Man kan ha fullkomlig respekt för budskapet på ett personligt plan, men avsikten är att en arena inte ska vara ett forum för denna typ av åsiktsuttryck.”

Beslutet att bötfälla ÖIS möttes av en mediastorm. Expressen gick ut och erbjöd sig betala böterna och det har bloggats från alla håll.

Idag har då fotbollsförbundet beslutat sig för att göra en pudel. Följande kommentar kommer från förbundets informationschef Jonas Nystedt:

”Frige Dawit Isaak kan ses som en manifestation, men förbundsstyrelsens uppfattning är att den typen av yttring, kring vilken det dessutom finns en bred nationell samling, inte i den nationella fotbollen ska betraktas som förbjuden”

De signaler som detta skickar är ett bevis på det relativa samhälle vi lever i. En regel är tydligen bara en regel om den är populär. Om det finns ”en bred nationell samling” kring en fråga då är det inte längre en regel utan helt plötsligt kan man göra som man vill.

Lagar och regler behöver efterlevas även när de ibland känns fel. I våra domstolar runt om i landet finns det varje vecka hundratals rättsfall där man av rent humanitära skäl skulle vilja blunda för regler och lagar för att det skulle kännas bra. Men vilken typ av samhälle skapar det? Ett godtyckligt och opportunistiskt samhälle där känslor och allmän opinion får styra är ett samhälle där vi även skapar djupa orättvisor.

SvD

Norrmännen har gjort det igen!

Den norska Nobelkommittén meddelade idag att den amerikanske sittande presidenten Barack Obama får fredspriset.

Det har inte gått ett år sedan Obama tillträdde posten som USAs president. Han är inblandad i två krig och starkt kritiserad av sin hemma opinion för hans bristande agerande i Irak och Afghanistan.

Det krävs tydligen inte mycket för att få Nobels fredspris.

Aftonbladet

Idag meddelar Aftonbladets chefredaktör, Jan Helin, att de inför nästa års valkampanj inte tänker låta SD annonsera i Aftonbladet. Motivet till deras beslut är att de inte vill vara en passiv förmedlare av SDs åsikter.

För några veckor sedan, när debatten kring Aftonbladets publicering av den antisemitiska artikeln om organstöld publicerades, ansåg Aftonbladet att yttrandefriheten var hotad. Vissa gick så långt som att säga att den svenska demokratin var mer eller mindre hotad pga den svenske ambassadörens agerande.

Att som Aftonbladet nu gör, gå ut och hindra ett politiskt parti från att annonsera, ser onekligen ut som ett försök att begränsa yttrandefriheten.

Personligen har jag inget till övers för SD och anser att de är farliga och bör bekämpas. Det Aftonbladet gör nu kommer dessvärre bara öka SDs väljarsympatier då partiet nu kan bevisa att de aktivt motarbetas av de etablerade medierna, Aftonbladet i detta fall.

Det som nu har blivit pinsamt uppenbart är Aftonbladets dubbelmoral.

Evelyn Beatrice Halls berömda citat känns aktuellt idag:

”Jag ogillar dina åsikter, men jag är beredd att gå i döden för din rättighet att uttala dem”

Dagen
SvD

Knutby – 5 år senare

Idag har jag varit på Uppsala Universitet och lyssnat till ett panelsamtal angående Knutby, ”Med (själv)kritisk blick på Knutby – fem år efteråt”.

Det har gått fem år och tanken med panelsamtalet var att fyra olika samfundsledare skulle föra ett självkritiskt samtal kring fenomenet ”Knutby”. De medverkande var biskop Ragnar Persenius (Svenska kyrkan), pastor Sten-Gunnar Hedin (Pingstkyrkan), missionsföreståndare Göran Zettergren (Missionskyrkan), pastor Ulf Ekman (Livets Ord).

Diskussionen kom att handla en hel del om bibeltolkning och om det går att höra Gud tala. Vid ett tillfälle frågade moderatorn, Anne-Louise Eriksson vid Sekretariatet för teologi och ekumenik (Svenska kyrkan), om Abraham led av religiösa vanföreställelser när Gud bad honom offra Isak. Märkligt nog ansåg Göran Zettergren att så måste varit fallet.

Frågan kring ledarskap och ”kontrollfunktioner” så som ansvarsnämnder berördes också. Här skiljer sig naturligtvis tex Pingst och Svenska kyrkan kraftigt åt. Frågan är om något liknande kunde ha hänt i en episkopal kyrkan?

UNT

Stötande och osmakligt

Läste i Dagen att Svenska Kyrkan i Luleå ställer in en minnesgudstjänst till minne av förintelsens offer. Ett planerat fackeltåg ställs också in.

Orsaken till detta skulle vara konflikten i Gaza.

Man kan ha olika åsikter kring Israels senaste offensiv i Gaza men att koppla ihop det med förintelsens offer känns mycket stötande. På detta sätt politiserar Domkyrkoförsamlingen i Luleå förintelsen och förintelsens offer blir till en spelpjäs i det politiska spelet kring Israel/Palestina konflikten på samma vis som israeliska Jaffa apelsiner.

Att komminister Bo Nordin kallar högtidlighållandet av minnet av förintelsens offer för ett ”firande” får vi hoppas är en ren felsägning.

Församlingen Livets Ord i Uppsala anordnar en minneskväll den 28/1 kl 19:00 i församlingens lokaler i Uppsala där bla Israels ambassadör kommer medverka. Mer information om detta finns här.