Lite fler resultat…

Nu börjar även de slutgiltiga resultaten för kyrkofullmäktige ramla in. Allt som allt ser det ut som KR går plus minus noll i antalet mandat i församlingarna i Uppsala stift. Vi ökar med två mandat i Ärentuna men tappar två mandat i Gamla Uppsala och Helga Trefaldighet.

Även i samfällda kyrkofullmäktige går vi plus minus noll. Vi tappar ett mandat i Uppsala och vinner ett i Vattholma. Däremot går vi framåt i stiftsfullmäktige och ökar från tre till fyra mandat.

Något som är roligt att se är att väljarna har utnyttjat möjligheten till personval. I Uppsala Domkyrkoförsamling, Vaksala och Ärentuna församling har personkryssen haft en avgörande betydelse. Även i stiftsfullmäktige avgjorde personkryssen.

Allt som allt är jag nöjd med denna min första valrörelse. Visserligen gick vi inte framåt totalt men vi har breddat vår bas  och utökat antalet församlingar där vi finns med i fullmäktige.