Knutby – 5 år senare

Idag har jag varit på Uppsala Universitet och lyssnat till ett panelsamtal angående Knutby, ”Med (själv)kritisk blick på Knutby – fem år efteråt”.

Det har gått fem år och tanken med panelsamtalet var att fyra olika samfundsledare skulle föra ett självkritiskt samtal kring fenomenet ”Knutby”. De medverkande var biskop Ragnar Persenius (Svenska kyrkan), pastor Sten-Gunnar Hedin (Pingstkyrkan), missionsföreståndare Göran Zettergren (Missionskyrkan), pastor Ulf Ekman (Livets Ord).

Diskussionen kom att handla en hel del om bibeltolkning och om det går att höra Gud tala. Vid ett tillfälle frågade moderatorn, Anne-Louise Eriksson vid Sekretariatet för teologi och ekumenik (Svenska kyrkan), om Abraham led av religiösa vanföreställelser när Gud bad honom offra Isak. Märkligt nog ansåg Göran Zettergren att så måste varit fallet.

Frågan kring ledarskap och ”kontrollfunktioner” så som ansvarsnämnder berördes också. Här skiljer sig naturligtvis tex Pingst och Svenska kyrkan kraftigt åt. Frågan är om något liknande kunde ha hänt i en episkopal kyrkan?

UNT