Kristi lidande

Jag är åter i Rom och på mitt hotell finns ett gigantiskt krucifix. Det är oerhört talande där det hänger på väggen i naturlig storlek. Man kan verkligen se lidandet i ansiktsuttrycket och den förvridna kroppen.

Luther sa:

”Tenthly, whoever meditates thus upon God’s sufferings for a day, an hour, yea, for a quarter of an hour, we wish to say freely and publicly, that it is better than if he fasts a whole year, prays the Psalter every day, yea, than if he hears a hundred masses. For such a meditation changes a man’s character and almost as in baptism he is born again, anew. Then Christ’s suffering accomplishes its true, natural and noble work, it slays the old Adam, banishes all lust, pleasure and security that one may obtain from God’s creatures; just like Christ was forsaken by all, even by God.”

Med andra ord. Det är viktigare att meditera på Kristi lidande i femton minuter än att gå på 100 mässor (eller väckelsmöten?). Tänkvärt…