FRA

Undrar hur många blogginlägg angående ”FRA-lagen” det förekommer på nätet… Här kommer ett till.

Sverige är i uppror. Det är förståligt, vem vi bli avlyssnad när man pratar i telefon eller mailar? Denna lag kan naturligtvis användas på fel sätt och det är naturligtvis inte bra.

Däremot anser jag att det är självklart att ett land måste ha en väl utbyggd och fungerande spionorganisation.

Problemet med att skriva lagar är att samhället utvecklas. I dagens samhälle används inte radiovågor i samma utsträckning längre. Informationen går istället i kablar. Självklart måste då lagen skrivas om så att även dessa kablar omfattas av lagen som reglerar FRAs möjlighet till avlyssning.

Det de flesta verkar ha missat är att det är trafik som korsar rikets gränser som FRA får lyssna på, inte trafik inom Sverige.

Att sedan flera svenska leverantörer har nät som korsar gränserna är naturligtvis ett problem. Detta problem kommer marknadskrafterna att lösa. Det kommer bli lönsamt att bygga ”avlyssningsfria” nätverk som inte korsar någon gräns.

Sedan finns det ju kryptering…

Dagen