Vad är Livets Ord?

Helt tydligt är det så att det finns många människor som anser att Livets Ord har förändrats. Vissa tycker att det blivit bättre andra tycker att det blivit värre (katolikbekämparna 😉 ).

Sedan finns det en grupp av människor som inte tycker att det skett en massiv förändring. Då infinner sig frågan vad är Livets Ord?

Om Livets Ord är summan av vad alla medlemmar i Livets Ord företagit sig genom de 25 år församlingen funnits då har Livets Ord verkligen förändrats. Om Livets Ord däremot är kärnbudskapet om tro och att Gud kan och vill hela och sätta människor fria, då har Livets Ord inte ändrat sig.

Livets Ord har med andra ord både ändrat sig och inte ändrat sig. En sak är dock klar och det är att Livets Ord 2008 inte ser identiskt ut med Livets Ord 1983. Vi är större och starkare och har en bredare plattform. Vi berör fler människor och når längre än vi någonsin gjort.