Ondska

Skytte skriver idag om personlig ondska. Varför blir folk så provocerade när man talar om ondska? Alla tror att det finns godhet men om det finns godhet så måste det finnas en motsats, dvs ondska.

En människa som kidnappar och dödar en liten tioårig flicka är en ond varelse. En diktator som mördar miljontals människor är en ond varelse.

Ondskan finns mitt ibland oss och är inte något som vi kan skylla på psykisk sjukdom. Naturligtvis finns det människor som gör fruktansvärda saker som också är psykiskt sjuka däremot har inte psykisk sjukdom ersatt den personliga ondskan.

Jag tror att människor blir provocerade av begreppet ondska för att det är mer ett teologiskt begrepp. Om man accepterar att ondskan finns så accepterar man också att det finns något som inte kan förklaras vetenskapligt.