Relationsdagen

Jag står just nu på Uppsala Konsert och Kongress även kallat ”Musikens Hus”. Idag pågår en mässa kallad relationsdagen.

Det är första gången Livets Ord är representerade och det har varit en spännande dag där man fått träffa många nya och gamla bekantskaper…

Många blir väldigt förvånade över att Livets Ord ställer ut i ett sådant sammanhang. Det öppnar för samtal med många människor och ger möjlighet till att påverka bilden i positiv riktning.

Som helhet en mycket intressant dag…