Tack Annelie Enochson!

Annelie Enochson (kd) skriver idag en mycket viktig och intressant insändare i tidningen Dagen. I sin insändare tar hon upp ett stort problem för många kyrkor, nämligen kontrollen av kyrkkaffet. Livsmedelsverket har lagt upp mycket strikta rutiner för hantering av livsmedel. Dessa rutiner innebär bla att en omfattande egenkontroll skall utföras och dokumenteras. Denna egenkontroll är så omfattande att det är omöjligt att utföra den på egen hand. Det krävs dyra konsulter för att skapa den omfattande dokumentation och riskanalys som de olika kommunerna kräver.

Så tack Annelie Enochsson för att du belyser och ifrågasätter dessa krångliga och ”dåliga” regler!