”Ett försvar i fritt fall”

Jag läser i SvD idag att vårt svenska försvar med största sannolikhet kommer att halveras under den närmsta tiden.

Visst är det relativt lugnt i Europa just nu men med ett Ryssland som visar mer och mer av sitt gamla totalitära ansikte och ett allt större internationellt åtagande verkar ett sådant beslut vara otroligt kortsiktigt.

–Vi har en Försvarsmakt i fullständigt fritt fall. Det här är förslag som läggs fram i ren desperation. Hur ska vi kunna fullgöra våra internationella uppdrag när våra utbildningsförband läggs ner utan analys av följderna, frågar sig en högt uppsatt källa i Högkvarteret.”

Att tvinga fram ett sådant här beslut på några veckor kommer få katastrofala följder och leda till enorma kostnader den dag man inser sitt misstag och måste börja återställa försvaret igen. Med största sannolikhet kommer turordningsreglerna också göra att alla unga officerare får sluta och de äldre får behålla sina jobb vilket leder till att en föryngring av officerskåren försvåras.

Jag tror jag gillade de gamla moderaterna bättre…