Könsdiskrimineringens Sverige

I Sverige idag förekommer det en utbredd könsdiskriminering. Den är inbyggd i hela det svenska samhället och förekommer flitigt i t.ex. intagningen till högskolorna och vid tillsättandet av tjänster.

I dagens Expressen beskriver en sökande till veterinärsutbildningen i Uppsala sin erfarenhet av vår svenska diskriminering. Intagningen till denna utbildning är uppdelad i olika kvoter. I just denna tjejs kvot är män underrepresenterade och får därför förtur till utbildningen. Kön har här helt ersatt kompetens i intagningskraven. Hur skall en kvinna kunna konkurrera på lika villkor med dessa förutsättningar?

Den faktiska innebörden av kvoteringspolitiken är att diskrimineringen i samhället ökar. Själva definitionen av könskvotering är att man diskriminerar mot det andra könet. Detta får till följd att vi visserligen får en jämnt fördelad intagning till högskolorna, men kvalitén på de intagna sjunker. I slutändan kommer detta leda till färre kompetenta läkare, advokater, lärare osv. Vilket i sin tur leder till sämre vård, lägre rättssäkerhet och lägre kvalité på undervisningen. En ond cirkel som kan sluta i katastrof för samhället.