Journalistisk stolthet

Dagen och Världen Idag fortsätter ordkriget.

Svenska journalister har en oerhört stor ”yrkesstolthet”. Jag sätter det innanför citationstecken för det handlar snarare om stolthet i vanlig bemärkelse än äkta yrkesstolthet.

Bland det svåraste som finns är att få en journalist att ändra sig efter det att en tidning gått i tryck. Att sedan få in en rättelse, värd namnet, är inte heller det en lätt uppgift. Det verkar snarare som att när man insett att man gjort bort sig så fortsätter man att slå på stortrumman i hopp om att övertyga de tveksamma läsarna. Vissa tidningar går så långt som att göra ”nyhetsartiklar” som stöder den egna versionen. På så vis reducerar man den egna tidningen till en propagandamaskin för den egna åsikten och bryter sakta men säkert ner förtroendet för tidningen.

En journalist som konstant vägrar att förstå att han eller hon faktiskt kan ha fel är lika farlig som en journalist som medvetet skriver felaktigheter. Något att tänka på för våra kristna redaktioner kanske?

Artiklar:

Dagen
Fredag – Dagens svar
Tisdag – Ledare

Världen Idag
Fredag – Ledare

Fredag – Artikel
Måndag – Ledare