2000-talets häxprocesser?

De så kallade rättegångar som hölls på medeltiden för att finna ut vem som var häxa och hade en förbindelse med Satan var sällan speciellt djupgående och är inte kända för att ställa speciellt höga krav på bevisföringen.

Det räckte i princip med att du hade blivit osams med någon eller att någon var avundsjuk på dig så kunde du bli anklagad för att stå i förbindelse med den onde.

Det som ofta hände då var att den anklagade själv skulle försöka bevisa sin oskuld genom diverse prov. Ibland kunde man kansta unga kvinnor i vattnet för att se om de flöt av sig själva. Gjorde de det så var de häxor och avrättades de. Om de inte flöt så drunknade de istället. Ingen rolig sits att vara i…

Jag tror att dagens häxprocesser drivs på nätet. Det slängs ut anklagelser mot folk till höger och vänster. Bevisbördan är omvänd och det är den anklagade själv som måste bevisa sin oskuld.

Inte helt olikt medeltiden…